Naar de voorpagina
Wat is STOB? Meedoen Beweegcentra Doorverwijzen Bedrijven Mijn Login

Over ons

De stichting STOB is in 2008 ontstaan uit een burgerinitiatief naar aanleiding van het steeds groter wordende probleem overgewicht. Dit probleem ontstaat veelal door te weinig bewegen, en dreigt doodsoorzaak nummer één te worden.
Stichting STOB is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. De stichting is ontstaan uit een burgerinitiatief en heeft tot doel een structurele daadkrachtige bijdrage te leveren in de Strijd Tegen Overgewicht en Bewegingsarmoede (STOB).

Kwaliteit
Om alle kwaliteit processen te kunnen monitoren en vooruitgang te kunnen boeken heeft STOB met haar partners een set van kwaliteitseisen en controles geformuleerd welke mede verwoord staan in de algemene voorwaarden van STOB.

Bestuur stichting STOB:

Voorzitter: Dr.Ir. H. van Trijp
Penningmeester:   Ir. A.M. Dijs
Secretaris: Mr. L. Neve


STOBservice.NL

De uitvoering van de activiteiten worden verricht door de Stichting STOBservice.NL Nederland. STOBservice.NL is een handelsnaam van Stichting Sportservice Zuid-Holland en werkt landelijk in opdracht van de stichting STOB. STOBservice.NL streeft onder andere naar een samenwerking met alle provinciale sportbureaus en alle Nederlandse gemeenten.

Customer Care | Contact
© 2008-2018 Stichting STOB